Message Template: for the trip has been booked

หลังจากที่มีการจองทริปคอนเฟิร์มกันเรียบร้อย ช่วงก่อนออกทริปเป็นช่วงเวลาสำคัญที่จะทำคะแนนกับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี โดยเริ่มจากการทำความรู้จักเพื่อจะได้คุ้นเคยกันก่อน เวลาไปเจอจะได้ไม่เขอะเขิน หรือจะแนะนำนักท่องเที่ยวในสิ่งที่ต้องตระเตรียมไปในระหว่างทริปก็สามารถช่วยสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวได้ว่าเรานั้นมีความเป็นมืออาชีพ

โดยเรามาเริ่มจากการทำความรู้จัก และแชร์ข้อมูลพื้นฐานกันก่อน

Template 1: 

Hi/Dear [traveler’s name], 

Greetings from Thailand! Thank you very much for booking my trip and I’m looking forward to meet you. 
My name is [name] and [a bit about LX]. 

I’d like to confirm our meeting point on [trip date]. We will meet at/I will pick you up at [meeting point]. 
You can contact me at [contact information]. 

If you have any dietary restrictions or anything you would like to prepare, feel free to let me know. 

See you very soon! 

Cheers, 
LX name

Template 2: 

Good Morning from Thailand!

I really appreciate your interest in my trip. Your payment is now successful. My name is [name], your local expert from TakeMeTour. I’d like to confirm our trip on Saturday, October 5th. I will pick you up at [Hotel name], lobby. Before I could arrange the trip, I would like you to provide me with some more details as below.

Your Contact: [Phone number, Whatsapp or Line ID]

Hotel Name: [Name of hotel, around where]

Room Number: [In case we cannot find each other on the trip day]

Food dietary: [eggs or beans or milk or seafood or …]

Other Requirements: […]

I’m looking forward to hearing from you soon.

Cheers,

LX Name 
T. +66454545454 / Line: cutielinda 

Example:

Dear James,

Welcome to Thailand! Thanks for your interest and booking my trip. 
My name is “Arthit” or you can call me “Art” as my nickname. I will be the one who takes you there. I am a Tour Guide and also a Local Expert for ‘TakeMeTour’
So I would like to confirm that we will meet at exit no.3 of MRT subway MungKorn station, at 6 pm on Saturday, October 5th. 

Please inform me if you have any dietary restrictions. If you have any questions, please feel free to contact me.
We can contact each other here or you can add my Line ID “art007” or my Whatsapp/phone number is “+66987654321”

See you then 🙂

Warm Regards, 
Art 

แนะนำสิ่งของจำเป็นให้นักท่องเที่ยวเตรียมไปในวันออกทริป โดยสามารถพิมพ์ไปหานักท่องเที่ยวตอนใกล้ๆวันเดินทางเพื่อเป็นการเตือนนักท่องเที่ยวว่ามีทริปด้วยกันไปในคราวเดียว

Template: 

Hi/Dear [traveler’s name], 

I hope you’ve been well since we last spoke. I’m very much looking forward to seeing you tomorrow! I will be picking you up at [time]. Please prepare [information]. 

See you soon! 

Cheers, 
LX Name 

Example:

Hi Tanya, 

I hope you’ve been well since we last spoke. Tomorrow I’m gonna pick you up at Hilton Hotel at 10 am. Please prepare these things  in the list below to bring with you: 

  • swimming suit 
  • sunscreen 
  • insect repellent 
  • sandals 
  • towel 
  • clothes to change (in the afternoon we will go to temples, so please bring your polite clothes; your skirt or shorts over the knees and your blouse or shirt with sleeves.)
  • waterproof bag

Looking forward to seeing you. 
Linda

หรือกรณีที่ทริปนั้นไม่ต้องมีการเตรียมอะไร เราก็สามารถพิมพ์ไปหานักท่องเที่ยวด้วยรูปแบบอื่น เพื่อช่วยเตือนนักท่องเที่ยวไปในตัว

Template:

Hi/Dear [traveler’s name], 

I hope you’ve been well. Have you arrived in Thailand/city? I just wanted to confirm the time and place we are going to meet. Let me know what’s convenient for you. 

Cheers, 
LX name

Example:

Hi Jimmie, 

Are you already in Bangkok? I just wanted to confirm the meeting point & time 🙂 Let me know if you will be outside during the day and want to meet at a more convenient location. I can recommend it to you. 

Cheers,  
Arthit

เมื่อถึงสถานที่นัดพบแต่นักท่องเที่ยวยังไม่ปรากฎตัว

Template:

Hi/Dear [traveler’s name], 

I’ve arrived at [meeting point] now. I’m wearing [describe]/ I’m besides [identifying feature of the place]. There’s no rush, take your time 🙂 

See you soon, 
LX name 

Example:

Hello Jun,

I’ve just arrived at your hotel and I’m now waiting in the lobby. I’m wearing a blue T-shirt with a Local Expert screen on it. No need to rush. You can come when you are ready. 

See you soon 🙂 
Linda

นอกจากนี้ บางครั้งนักท่องเที่ยวอาจมีคำถามเข้ามาก่อนวันออกทริปเพื่อจะได้เตรียมตัว อาทิเช่น เมื่อทริปที่ต้องแยกกันกลับ ในitinerary ไม่ได้ระบุว่าจะไปส่งที่โรงแรม จึงอยากรู้ว่าจะกลับที่พักเองอย่างไร

Template:

Hi/Dear [traveler’s name], 

Unfortunately, the tour doesn’t include a hotel drop-off. But you can go to [location & instruction] or you can use Grab. I can also drop you off at [location] if that’s easier for you to get back to your hotel. I’ll definitely make sure you’ll get back safe and sound! 

Cheers, 
LX name

Example:

Hi Jimmie,

Unfortunately, the tour doesn’t include a hotel drop-off. However, I can help you call the taxi from Chinatown (or I highly recommend you to use Grab). If you already have an app, I will definitely help and make sure you are safely on the ride back to your hotel 🙂 

Cheers, 
Arthit 

สามารถเรียนรู้การใช้และส่งข้อความได้อย่างถูกต้อง ทั้งก่อนมีการจองทริปที่ https://blog.takemetour.com/message-template-for-the-trip-hasnt-confirmed-yet/ และ https://blog.takemetour.com/message-template-after-the-trip-ended/ สำหรับตัวอย่างข้อความเมื่อจบทริปแล้วค่ะ หวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์และนำไปดัดแปลงใช้ให้เหมาะสมกับตัวเองนะคะ 🙂
Comments

comments