Royal Vocabularies

น้อยคนจะรู้ศัพท์เกี่ยวกับราชวงศ์ แต่หากนักท่องเที่ยวถามเรื่องราวประวัติศาสตร์ คงเลี่ยงที่จะพูดถึงราชวงศ์ไทยไม่ได้เลย เราจึงได้รวบรวมศัพท์น่ารู้เหล่านี้ มาให้ทุกคนได้ฝึกฝนกันก่อนออกทริป

 1. Royal anthem (รอยัล-แอนเธม) (N) เพลงสรรเสริญพระบารมี
 2. Royal cypher (รอยัล-ไซเฟอร์) (N) พระปรมาภิไธยย่อ
 3. Royal emblem (รอยัล-เอมเบลม) (N) ตราสัญลักษ์ประจำรัชการ
 4. Accession to the throne (แอค-เซส-ชั่น-ทู-เดอะ-โธรน) (N) ขึ้นครองราชย์
 5. Abdicate the throne (แอบ-ดิ-เคด-เดอะ-โธรน) (V) สละราชสมบัติ
 6. Coronation (โคโรเนชั่น) (N) พิธีบรมราชาภิเษก
 7. Crowned (คราว์น) (V) ปราบดาภิเษก, ขึ้นครองราช
 8. Queen regnant (ควีน-เรก-เนนท์) (N) สมเด็จพระราชินีนาถ (ราชินีที่ครองราช/ผู้สำเร็จราชการแทนกษัตริย์)
 9. Regent (รี-เจนท์) (N) ผู้สำเร็จราชการแทน
 10. Patronage (เพ-โทร-เนจ) (N) พระบรมราชูปถัมภ์
 11. Majestic (มา-เจส-ติก) (ADJ) น่าเกรงขามน่าเคารพนับถือ, สง่าผ่าเผย, สูงส่ง
 12. Crown jewels, Regalia (คราว์น-จูลส์), (ริ-เก-เลีย) (N) เครื่องราชกุกภัณฑ์
 13. Emancipation, Liberate (เอม-แมน-ซิ-เพ-ชั่น), (ลิ-เบอร์-เรท) (N) การเลิกทาส
 14. The insignia temple of… (ดิ-อิน-ซิก-เนีย-เทม-เพิล-ออฟ) (N) วัดประจำรัชกาล
 15. Assassinate (แอส-ซา-ซิ-เนท) (V) ปลงพระชนม์
 16. Concubine (คอน-คิว-บาย) (N) นางสนม
 17. Treaty (ทรี-ดี) (N) สนธิสัญญา
 18. Ordination (ออร์-ดิ-เน-ชั่น) (N) การออกบวช
 19. Feudal (ฟิว-ดัล) (N) ระบบศักดินา
 20. Rebellion (รี-เบล-เลี่ยน) (N) การก่อกบฎ
 21. Treason, Traitor (ทรี-ซั่น, เทร-เดอร์) (N) กบฏ, คนทรยศ
 22. Three seals law (ทรี-ซีล-ลอว) (N) กฎหมายตรา 3ดวง
 23. Royal wedding (รอ-ยัล-เวด-ดิ้ง) (N) พระราชพิธีอภิเษกสมรส
 24. Royal ceremony (รอ-ยัล-เซ-เร-มอ-นี่) (N) พระราชพิธี
 25. Royal cremation ceremony (รอ-ยัล-ครี-เม-ชั่น-เซ-เร-มอ-นี่) (N) พระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพ
 26. Royal writing (รอ-ยัล-ไวร์ท-ทิ่ง) (N) พระราชนิพนธ์
 27. Elephant duel (เอ-เล-เฟ่น-ดูล) (N) ยุทธหัตถี
 28. Royal speech (รอ-ยัล-สปีช) (N) พระบรมราโชวาท
 29. Establish (เอส-ตา-บลิช) (V) สถาปนา
 30. Absolutism (แอบ-โซ-ลู-ทิ-ซึ่ม) (N) การปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
 31. Paternalism (เพ-เทอร์-นอล-ลิ-ซึ่ม) (N) การปกครองแบบพ่อปกครองลูก
 32. Demigod (เด-มิ-ก็อด) (N) สมมติเทพ
 33. King’s law, Royal law (คิงส์-ลอว), (รอ-ยัล-ลอว) (N) กฎมณเฑียรบาล
 34. Throne Hall (โธรน-ฮอล) (N) พระที่นั่ง
 35. Royal guest (รอ-ยัล-เกสต์) (N) พระราชอาคันตุกะ
 36. Declare independence (ดี-แครล์-อิน-ดิ-เพน-เดนท์) (V) ประกาศอิสรภาพ
 37. Scepter (เสป-เตอร์) (N) ธารพระกร
 38. Royal Ploughing Ceremony (รอ-ยัล-พลาว-วิ่ง-เซ-เร-มอ-นี่) (N) พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
 39. Bloodline (บลัด-ไลน์) (N) สายเลือด
 40. Usurper (ยู-เซอร์-เปอร์) (N) ผู้ชิงบัลลังก์
 41. Palanquin (พา-แลน-ควิน) (N) พระราชยานคานหาม (เสลี่ยง)
 42. Blueblood (บลู-บลัด) (N) พระบรมวงศานุวงศ์
 43. Dynasty (ได-แนส-ตี้) (N) ราชวงศ์
 44. Envoy (อัน-วอย) (N) ราชทูต

Comments

comments