How to be an Awesome Local Expert

จะเป็นสุดยอด Local Expert ได้อย่างไร?

How to be an AWESOME LOCAL EXPERT?

TakeMeTour X Local Experts

ก่อนอื่น มาทำความเข้าใจวิธีการทำงานร่วมกันของ TakeMeTour กับ Local Experts กันก่อน แล้วจะพบว่า Local Experts นั้นสำคัญมากแค่ไหน

Firstly, let’s see how we work together and how important you are!

TakeMeTour ร่วมมือกับ Local Experts สร้างสรรค์ทริปที่มีความโดดเด่นไม่เหมือนใคร เรื่องราวในแต่ละท้องถิ่นในแบบฉบับ TakeMeTour ที่ไม่จำเป็นจะต้องหายากหรือลึกลับ แต่มีลักษณะเด่นเฉพาะตัวที่หาไม่ได้ตามหนังสือท่องเที่ยวทั่วไป! Local Experts ของเราออกแบบทริปด้วยตัวเอง และตั้งใจที่จะนำเสนอประสบการณ์ท้องถิ่นอันมีค่าให้กับเพื่อนนักท่องเที่ยว เพื่อจะบอกเล่าเรื่องราวความเป็นไทยในแบบที่เราเป็นจริงๆ

TakeMeTour works with the Local Experts to create unique local trips that you won’t find in a guide book! Our Local Experts design their own tours and strive to offer you authentic Thai experiences through their perspectives!

ก่อนเริ่มทริป Before the trip day

1. ตกลงรายละเอียดกำหนดการของทริป และแนะนำให้นักท่องเที่ยวชำระเงินผ่าน TakeMeTour เท่านั้นเพื่อหลีกเลี่ยงข้อพิพาทที่อาจจะเกิดขึ้นและรับสิทธิประกันอุบัติเหตุฟรี

Communicate with your guests about the trip itinerary and encourage them to process the online payment via TakeMeTour to avoid any conflicts and get free accident insurance.

2. ตรวจสอบสถานที่ และกิจกรรมต่างๆ รวมถึงเวลาเปิด-ปิดของสถานที่นั้นๆ มีการเตรียมแผนสำรอง หากสถานที่ที่ไปเกิดปิดกระทันหัน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการภายในทริป ให้รีบแจ้งแก่นักท่องเที่ยวโดยทันที

Re-check the locations and activities you’ll be taking your guests to. This is to confirm your schedule, and also notify the travelers about any substitutions or changes if necessary. Inform your guests as soon as possible, if there’s any change of plans.

3. หลังจากติดต่อกับนักท่องเที่ยวได้แล้ว ควรสอบถามชื่อ สัญชาติ ช่วงอายุ อาหารที่นักท่องเที่ยวแพ้ หรือโรคประจำตัว(โดยเฉพาะทริปที่มีกิจกรรมกลางแจ้ง หรือกิจกรรมผาดโผน) ของนักท่องเที่ยว และพยายามพูดคุยเพื่อทำความรู้จักให้มากขึ้น

After the trip has been booked, try to ask for their information such as name, nationality, allergies, and medical conditions (in case your trip has an outdoor activity) and keep communicating with them until the trip date.


4. แจ้งรายละเอียดของจุดนัดพบอย่างชัดเจน เช่น สถานีรถไฟฟ้าอะไร ประตูทางออกไหน หรือจุดนัดพบที่สามารถมองเห็นได้ง่ายและชัดเจน หากเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว และนัดเจอในที่สาธารณะ ควรแจ้งเลขทะเบียนรถ ลักษณะของรถเพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถสังเกตเห็นได้ง่าย

Be descriptive about your meeting point, i.e. which BTS station/ exit number/obvious landmark to meet. In case you’re traveling by your private car, inform your guests about your license plate or the descriptions of your car so you can be easily noticed.

5. แนะนำการแต่งกายที่เหมาะสมกับสถานที่ และกิจกรรมของทริป เช่น กรณีที่ท่านพานักท่องเที่ยวไปวัดหรือวัง ที่มีกฎเข้มงวดเรื่องเครื่องแต่งกาย หรือ ทริปที่พาไปเที่ยวน้ำตก ควรบอกนักท่องเที่ยวให้เตรียมเสื้อผ้ามาเปลี่ยน

Inform your guests to dress appropriately, in case you are taking them to a temple or a palace where there is a strict dress code. If you are taking them to the waterfall, remind them to bring a change of clothes.

6. ควรศึกษามารยาทและวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวในแต่ละชาติก่อนออกทริป เช่น ไม่ควรทำมือ “OK” กับคนบราซิลโดยเด็ดขาด เพราะมีความหมายเทียบกับการชูนิ้วกลางให้เลยทีเดียว การโยกศีรษะซ้ายขวา คือ การตอบตกลงของชาวอินเดีย เป็นต้น

Research about your guests’ culture to avoid making offensive mistakes or cultural misunderstandings. For example, giving an ‘OK’ hand sign to Brazilian travelers is as offensive as giving them the middle finger, and Indians travelers wobbling their heads means they agree with you.

ระหว่างทริป On the trip day 

1. ไปถึงจุดนัดพบก่อนเวลานัดอย่างน้อย 15 นาที เป็นวิธีง่ายๆสำหรับการสร้างความประทับใจแรกให้กับเพื่อนนักท่องเที่ยว

Arrive at the meeting point at least 15 minutes early. This is the simplest way to make a good first impression with your guests.

2. พูดคุยกับเพื่อนนักท่องเที่ยว เล่าความเป็นมาของแต่ละสถานที่ รวมไปถึงบอกเล่าประสบการณ์สนุกๆเกี่ยวกับสถานที่นั้นๆ ควรทำให้นักท่องเที่ยวรู้สึกว่ามาเที่ยวกับเพื่อน แต่ยังคงอยู่บนพื้นฐานการบริการที่ดี

Make conversation with your guests. You could tell them an interesting story about each place you’re taking them, and you can share your own experiences too. Meanwhile, try to make your guests feel like they are traveling with their friends but always give them your best service.

3. พาเที่ยวตามกำหนดการที่แจ้งไว้ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆระหว่างการออกทริป อย่าลืมที่จะแจ้งนักท่องเที่ยวให้ทราบโดยเร็วที่สุด

Stick to your itinerary. Your guests will be expecting to see the things you have agreed on. Never forget to inform your guests if there’s a change of plans.

4. หากมีเหตุการณ์ไม่คาดฝัน พยายามอธิบายและทำความเข้าใจร่วมกันกับเพื่อนนักท่องเที่ยว หากไม่สามารถแก้ไขปัญหานั้นได้ ให้ติดต่อทีมงาน TakeMeTour ทางเฟสบุ๊ค หรืออีเมล support@takemetour.com หรือโทร 0830761452

In case of any unforeseen circumstances, stay calm and talk things through with your guests. If the situation can’t be resolved, do not hesitate to contact  TakeMeTour’s Support Team via facebook messenger, e-mail : support@takemetour.com or call : 0830761452.

หลังจบทริป After the trip day

1. อย่าลืมถ่ายรูปคู่กับเพื่อนนักท่องเที่ยวหรือขอ reservation code จากนั้นอัพโหลดรูปภาพ หรือ reservation code ในระบบ ‘Booking Management’

Don’t forget to take a photo together or ask for the reservation code from your guests. Once you have these, enter the photo or the reservation code in the ‘Booking Management’ section on the website.

2. แชร์รูปถ่ายและประสบการณ์น่าประทับใจ รวมถึงเทคนิคต่างๆในการพาเที่ยวผ่านทาง Facebook โดย tag เทคมีทัวร์ พาฉันเที่ยว หรือแชร์รูปพร้อมประสบการณ์ของคุณมาในกลุ่ม TakeMeTour Local Expert in Thailand

Share your experiences with us and your fun photos from the trip by tagging our team เทคมีทัวร์ พาฉันเที่ยว on Facebook or share in our group TakeMeTour Local Expert in Thailand

3. แจ้งเพื่อนนักท่องเที่ยวให้เขียนรีวิว และให้คะแนนทริปผ่านทางอีเมลล์ที่ทางทีมงานส่งให้เมื่อทริปสิ้นสุดลง หากเพื่อนนักท่องเที่ยวทำการเขียนรีวิวให้ และให้คะแนนจะทำให้โปรไฟล์ของคนพาเที่ยวน่าสนใจยิ่งขึ้น

Remind your guests to rate and write a review of your trip via email, which we’ll send to them after the trip has been completed. A review and the ratings will make your profile even more interesting.

ทั้งหมดนี้เป็นแนวทางง่ายๆ สามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับทริป และสไตล์เฉพาะตัวของ Local Expert แต่ละคนได้เลย สามารถศึกษาเพิ่มเติมเทคนิคก่อนพาเที่ยว จากคลิปวิดีโอด้านล่าง

All of tips above are simply guidelines. We encourage you to be flexible and to adapt your style to suit your own trip. You can learn more techniques from the clip below.

Comments

comments